27.7 C
İstanbul
Salı, Ağustos 2, 2022

Rüyada Namaz Kıldığını Görmek Tabirleri

rüyada namaz

Rüyada Namaz Kıldığını Görmek

Rüyada namaz kılmak, namaz kıldığını görmek, rüyada namaz kılmamak, rüyada namaz kıldırmak konusunda yapılmış olan rüya tabirleri şöyle açıklanmaktadır:

Rüyada namaz kılındığının görülmesi yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye;

Rüya Namaz Kıldığını Görmek yorumu:

Rüyalar ve Gelecek

İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazmiinat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye;

İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya;

Sabah namazı kılmak, zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye,

Öğle namazı kılmak, maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya;

Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye;

Öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye,

İkindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına;

Akşam namazı kılmak, arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye

Yatsı namazı kılmak, geçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye,

Yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine;
Cemaatle namaz kılmak – eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih

Rüyada namaz kılmakla ilgili diğer tabirler

Rüyanızda arkanızı kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz, İslâm’ı arkanıza attığınıza, rüyanızda doğuya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda hem doğuya ve hem de batıya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin İslâm dininden uzaklaştığınıza ve şeriata aykırı olan bir işi işlediğinize işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında bir mescidde toplanmış olana cemaatin kıbleden başka bir yöne namaz kıldıklarını görmesi; o mıntıkanın devlet başkanının görevinden uzaklaştırılacağına yorumlanır.

Rüyanızda ilim erbabından bir kimsenin kıblenin aksine dönerek  rüyada namaz kıldığını görmeniz; o âlimin sünnete ve şeriata aykırı hareket ettiğine, rüyada namaz vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer bulamadığınızı görmeniz; sizin başarılması zor bir işe başlayacağınıza veya gerek dünyada ve gerekse âhirette birtakım güçlüklerle karşılaşacağınıza yorumlanır.

Rüyanızda bir cemaate imam olarak rüyada namaz kıldırdığınızı görmeniz; sizin yüksek bir memuriyete tayin edileceğinize veya bir şirkete girerek orada idareci olacağınıza, rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanıladığınız bir cemaate imam olduğunuzu ve namazda da hangi âyetleri okuduğunuzu bilmediğinizi görmeniz; sizin ölmek üzere olduğunuza, rüyanızda kıbleye dönerek rüyada namaz kıldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder.

İbn-i Kesîr’in yorumuna göre rüyada namaz

Bir kimsenin rüyasında bir cemaate imamlık yaptığını görmesi; şerre işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmesi; o yerin devlet başkanı tarafından kendisine bir iyilik geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, rızkının ve malının artacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında cuma namazı kıldığını görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerine nail olacağına, dünya ve âhirette Allah’ın ihsanına nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda ikindi namazı kıldığınızı görmeniz; birtakım sıkıntılardan sonra muradınıza ereceğinize, rüyanızda akşam namazı kıldığınızı görmeniz; hayır ve serden ne istemiş iseniz ona kavuşacağınıza, rüyanızda yatsı namazı kıldığınızı görmeniz; yakınlarınız ile iyi bir şekilde geçindiğinize, rüyanızda sabah namazı kıldığınızı görmeniz; sizin helalinden rızka ve kazanca erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin kimsenin namaz kılarken namazını noksan kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken namazını yarıda bıraktığını görmesi; o kimsenin hac yapmaya niyet ettiğine, fakat gidemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, kişinin rüyasında bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin hacca veya uzun bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında cemaate yetişebilmek için camiye doğru koştuğunu ve namaza yetişemediğini görmesi; o kimsenin eğer bir arzusu varsa onun olmayacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken önce sol tarafına selam verdiğini görmesi; hayra işaret olmadığına yorumlanır. Rüyanızda oturduğunuz veya yattığınız yerden rüyada namaz kıldığınızı görmeniz; bitirmek istediğiniz işlerinizi tamamlama fırsatı bulamayacağınıza, rüyanızda namazda dua ettiğinizi görmeniz; bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda nafile bir namaz kıldığınızı görmeniz; sevap kazandıracak bir iş işlediğinizden dolayı Allah’ın rızasını kazandığınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını görmesi; o kimsenin her iki âlemde büyük hayır ve hasenata nail olacağına, kişinin rüyasında Kabe’nin damına çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin İslâm şeriatına uymayan bir iş işleyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin sevabının çokluğuna, kişinin rüyasında bir devlet dairesinde veya bir okulda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve helâlinden rızık kazanacağına yorumlanır. Rüyanızda kilise ve benzeri bir yerlerde namaz kıldığınızı görmeniz; başkalarının duasıyla hidayete ereceğinize işaret eder. Rüyada namaz rüyasının yorumu yapılırken üç şeye dikkat etmek lazım gelir: Bunlar da farz, sünnet ve nafile. Rüyada farz namazların kılındığının görülmesi; hacca gitmeye, fuhuştan sakınmaya ve fenalıklardan kaçınmaya yorumlanır. Rüyada sünnet namazların kılındığının görülmesi; temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve topluma şefkat ve merhamet göstermeye işaret eder. Rüyada nafile namazların kılındığının görülmesi; aile fertlerinin rızkının genişliğine, dost ve komşuların işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında at üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında namazda uzun süre ayakta durduğunu ve rükuya varamadığını görmesi; o kimsenin malının zekâtını vermediğine, kişinin rüyasında rükuya vardığını ve fakat secde edemediğini görmesi; o kimsenin ömrünün kısa olduğuna, kişinin rüyasında sarhoş olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yerde yalancı şahitlik yapacağına işaret eder.

Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre rüyada namaz

Rüyada namaz kılındığının görülmesi yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Câfer-i Sâdık, secde etmeyi de beş şekilde yorumlar. Bunlar da İsteklerin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın emirlerine uymak ve kolaylık. Bir kimsenin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; o kişinin dualarının kabul edileceğine ve Allah’ın affına mazhar olacağına, bir devlet adamının yanında maiyeti ile birlikte at üzerinde namaz kıldığını görmesi; eğer savaş zamanı ise, zafer elde edileceğine ve eğer başka bir zaman ise, ömrün uzunluğuna ve servetin artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir duvar üzerine çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir iş için bir devlet büyüğüne başvurduğuna ve işinin de olacağına yorumlanır. Rüyada namaz, Rüyanızda bir bostanda veya bir bahçede rüyada namaz kıldığınızı görmeniz; günahlarınızdan dolayı Allah’a tövbe edeceğinize, rüyanızda ekili bir tarlada namaz kıldığınızı görmeniz; borçlarınızı ödeme imkânın elde edeceğinize, rüyanızda bir hamamın soyunma yerinde namaz kıldığınızı görmeniz; sizin mekruh (hoşlanılmayan) bir iş yaptığınıza işaret eder. Rüyanızda ramazan bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; borcunuzu ödeyeceğinize, eğer hasta iseniz; şifa bulup iyileşeceğinize, eğer sıkıntınız varsa; bundan kurtulacağınıza, eğer tutuklu iseniz; hürriyete kavuşacağınıza delalet eder. Rüyanızda kurban bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; yeni bir işe başlayacağınıza veya bir memuriyete tayin edileceğinize, ya da hakkınız olan bir şeyi elde edeceğinize veyahut da sevince kavuşacağınıza, rüyanızda bir yerde seccade olmadığı halde toprak üzerinde namaz kıldığınızı görmeniz; eğer o yer çöplük veya pis bir yer ise, ya da bir mezarlık ise; sizin fakir duruma düşeceğinize ve ihtiyaç içinde kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çıplak olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin oruçlu olduğu bir sırada fuhuş yapacağına veya haram yollardan kazandığı paradan sadaka vereceğine, kişinin rüyasında namaz kılarken konuştuğunu görmesi; o kimsenin verdiği sadaka veya hediyeyi geri alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi; o kişinin girişeceği bir işinden başarılı çıkacağına, kişinin rüyasında bir kabir üzerinde rüyada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin zekât veya sadaka verilmesi caiz olmayan kimselere zekât veya sadaka verdiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gece yarısı namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bütün isteklerinin kısa zamanda yerine geleceğine, kişinin rüyasında teravih namazı kıldığını görmesi, o kimsenin dini bütünlüğünü her yerde tasdik ettireceğine ve her türlü şefaate nail olacağına, ömrünün uzun ve itibarının devamlı olacağına işaret eder.

Rüyada namaz kılmak yorumuyla ilgili bir çok ayrıntı mevcuttur. Bu ayrıntılara bakarak rüyanızı olumlu yönde yorumlamanızı tavsiye ediyoruz.

Sude Seçkin
Sude Seçkinhttp://www.kadinim.net
Kadınım.Net Editörü

Benzer İçerikler

21 YORUMLAR

 1. ERKEK BİR KOMŞUM BENİ VE KENDİSİNİ ÖLMÜŞ VE TEMİZ BERRAK BİR SUYUN ÜZERİNDE DURAN YAPRAKLARIN ÜZERİNE KONDUĞUMUZUN BENİM BEYAZ BİR ELBİSE İLE NAMAZ KILDIĞIMI KENDSİNİN DİRELİP ABLA SENDE BURDAMISIN? DEDİĞİNİ BENİM İBADETLE MEŞGUL OLDUĞUM İÇİN ONA CEVAP VERMEDİĞİMİ BİZİM ÇOK İLERİMİZDE ATEŞTEN BİR IRMAK OLDUĞUNU VE ONUN VE BENİM TEMİZ BERRAK SUYUN ÜZERİNDE OLDUĞUMUZU GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ ANLAMI NEDİR?

  • Merhabalar;
   komsunuzun dirildiğini görmek çok önemli bir haber alacağınıza,namaz kıldığınızı görmek dünyada ve ahirette hayra delalett eder,rüyanızda gördüğünüz suda herşeyin iyi gideceğine işarettir.

   Teşekkürler

 2. Ben namaz kılan yaşlı bir adam gördüm daha sonra bende onun yanında namaz kılmaya basladım…kıldığımız yer yüksekti ve yeşillikti..bunlar ne anlama geliyor.?

 3. ben sizden rüyamı yorumlamanızı rica ediyorum
  benim bir kahverengi ayakkabım var bu ayakkabı yolda yürürken tamamen altı yırtıldı deri ile taban birbirinde ayrıldı
  çok merak ediyorum yorumlarsanız sevinirim

  • Merhabalar;

   Rüyada eski yırtık bir ayakkabı görmek;zahmetli bir hayatla karşı karşıya gelip çok kederlenip üzüleceğinize işarettir.

   Teşekkürler

 4. Hayirli aksamlar,
  ben rüyamda bir ortamda(bir evin icinde bi odada) ikindi namazimi kiliyorum herkes bana bakiyor, farzimi kiliyorum ama sünnetimi kildirmiyorlar ikide bi bozuluyor tekrar basliyorum bida bozuluyor, ne demek bu cok tskler…

  • Merhabalar,

   Rüyada yatsı namazı kıldığınızı görmek;vakitlarinizi ya ibadet vetaatle geçireceğinize,yahut kötü ruhlu arkadaşlarınızın tesiri altında kalarak fitne ve yalan yoluna sapacağınıza işarettir.

   Teşekkürler

 5. merhaba rüyamda bir yatırın mezarı üzrinde namaz kıldığımı gördüm yatır oldugundan eminim hatta adını duyuyorum sık sık görüyorum bu rüyayı

 6. merhaba rüyamda beyaz elbise ve beyaz eşarpla namaz kılıyordum yüzümde ışıltı vardı.namaz bitti yanımdaki bir kağıt parçasını aldım ve koşarak peygamber efendimiz gitmeden yetişmem lazım dedim .sonra kendimi çadırların olduğu bir yerde buldum ve karşımda peygamber efendimizi gördüm yanına gitmeye çalışırken simsiyah bi adam sakallı falan bana taş atmaya başladı ağlamaya başladım bana korkma korurum seni dedi ve peygamber efendimiz elini kaldırdı o kişiye sonra taş atamadı elimdeki kağıt parçasını aldı ve beni arka tarafına çekti . yorumlarsanız çok sevinirim teşekkür ederim

 7. Selamınaleykünm ben ruyamda namaz kilmaya calisiyordum secdeye gidiyorum ama ayağa kalkamiyorum ve ardından namazı bozuyorum ve bir odaya giriyorum odada bir kadın vücudunu baştan aşağı kesmiş bu neye işarettir şimdiden allah razı olsun.

 8. ilk rüyamda eşimi ve annemi namaz kılarken ikinci gece de bir devlet büyüğünü camii avlusunda cemaat ile namaz kılarken gördüm..sizce ne şekilde yorumlanabilir???

 9. rüyada secde edememek kısa ömre işarettir veya ecelinin yaklaştığına rüya tabirlerinin dediğine göre tabi allah bilir rüyayla amel edilmez

 10. merhaba rüyamda muhtemelen öğlen namazıydı namazımı kılarken arkamda beni bişi itiyor ben imamın yanına kadar geliyorum imamda bırakın ALLAH nerde isterse orda namaz kıldırır diyor ama itilmem devam ediyor ve cemaatin en sol tarafına gidiyorum orasıda şeytana yakın olan yer burdamı acaba kılcam derken namazımı ittirme devam ediyor ve cemaatin en son sonuna geliyorum ve tek başımayım ama şeytanın bana yakın olduğunu hissediyorum çünkü nefesini sol tarafımda hissediyorum ama korkuyorum bana bunu yorumlarmısınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Son Konular