Rüyada Diş Görmek Rüyada Diş Dökülmesi Tabirleri

0
4966

Rüyada diş görmek, rüyada diş dökülmesi, rüyada diş çıkması konusunda yapılmış olan rüya tabirleri şu şekildedir:

• Rüyada görülen diş Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder

• Üst dişler baba tarafından,

• alt dişler anne tarafından akrabalara;

• Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya;

• alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına,

• Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa;

• bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma,

• Diş oynaması hastalığa,

• Diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya,

• Diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya,

• Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa,

• Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe,

• Küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya,

• Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa,

• Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya,

• Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa,

• odun. taş vs.den yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere,

• Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya,

• Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine,

• Diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına;

• Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya,

• Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya,

• Diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine

Başka bir yoruma göre rüyada diş görmek şu anlamlara gelmektedir:

Rüyada diş görülmesi; ev halkı ve akrabalıkla tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmesi; o kimsenin bir yakınından hayır ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında dişleri arasında bir seyreklik yani açıklık olduğunu görmesi; akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin olacağına işaret şeklinde tabir olunur.

Kişinin rüyasında dişlerinin büyük olduklarını görmesi; o kişinin arasında sevilip sayıldığına delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında dişlerinin bozuk ve sallanır bir şekilde görmesi; zafiyete, rüyasında dişlerini temiz ve güzel bir şekilde görmesi;o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, cömert ve iyiliksever bir kimse olduğuna, rüyasında dişlerinin uzun ve beyaz olduklarını görmesi; kuvvet ve cesarete, yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek;rüya sahibinin belâ ve musibete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında dişinin düştüğünü ve düştüğü yerden de dişini aldığını görmesi; o kimsenin yeni bir çocuğunun olacağına, düşen dişi arayıp bulamadığını görmesi; o kimsenin yakınlarından bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır.

İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Rüyada dişlerin küçüldüğünün görülmesi; güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile yorumlanır. Kişinin rüyasında dişlerinden birinin aniden kucağına veya eline düştüğünü görmesi; hamile kadının doğuracağına veya eline mal geçip bundan istifade edeceğine delalet eder. Kişinin rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi; üç şekilde yorumlanır.

Rüya sahibinin veya akrabalarından birinin öleceğine veya elinden bütün mal varlığının çıkacağına veyahut da geçim sıkıntısına düşeceğine.

Rüyanızda ağrıyan bir dişinize ilaç koyduğunuzu veya çektirdiğinizi görmeniz; hayır ve menfaate, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyanızda dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmeniz; akrabalarınızın size karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine, rüyanızda ağzınızda tek diş kaldığını görmeniz; ömrünüzden bir sene kaldığına, rüyanızda ağzınızda altın diş olduğunu görmeniz; büyük bir işten para kazanacağınıza yorumlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.